Tiêu điểm
Liên kết website
QuaÒng caìo
Trang chủ tin tức
Quy chế Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT)
Xem chi tiết >>>
Quy định xét khen thưởng
- Căn cứ Luật luật sư năm 2006 - Căn cứ Điều lệ Đoàn luật sư TP. Hà Nội và quy chế khen thưởng hiện hành. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII quy định việc xét khen thưởng như sau:
Xem chi tiết >>>
Quy định tăng phí thành viên
- Thi hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn luật sư nhiệm kỳ VIII; - Xét như cầu về tài chính của Đoàn luật sư;
Xem chi tiết >>>
Hồ sơ đăng ký gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
GiÊy ®¨ng ký gia nhËp §oµn luËt sư­ Hµ Néi; S¬ yÕu lý lÞch tù thuËt cã x¸c nhËn cña UBND phưêng n¬i cư­ tró hoÆc cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn (cã thêi h¹n 6 th¸ng);
Xem chi tiết >>>
Quy chế tập sự hành nghề luật sư
- Căn cứ Điều 14, Điều 61 Luật luật sư; - Xét đề nghị của Trưởng Ban học tập, bồi dưỡng;
Xem chi tiết >>>
Ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà nội nhiệm kỳ VIII
Các gương mặt của ban chủ nhiêm TP Hà Nội
Xem chi tiết >>>
Danh sách Cán bộ, nhân viên văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Danh sách Cán bộ, nhân viên văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Xem chi tiết >>>
Trang 1 2 [3]
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh - Điện thoại liên hệ: 0246 294 7047 - 09 7878 4589
Phòng tuyển sinh - Điện thoại liên hệ: 0246 294 7047 - 09 7878 4589
Phòng Đào Tạo - Điện thoại liên hệ: 0243 7648 550
Phòng Đào Tạo - Điện thoại liên hệ: 0243 7648 550
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website từ đâu?
Thống kê
Khách online: 74
Số lượt truy cập: 511871
TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
 Số 9 Phú Thứ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
Điện thoại: (024)37648550 - (024)62947047


OWeb Technology Version 2.0 & Website được xây dựng bởi INGA